OPĆI PODACI

NAZIV TVRTKE: A.T.I. d.o.o.

SJEDIŠTE I POSLOVNICA:

Zadarska 15

52100 Pula

Hrvatska

RADNO VRIJEME:

PON-PET 08:00-16:00

Vikendom i blagdanom zatvoreno

TELEFON: +385 52 223 400

TELEFAX: +385 52 217 644

E-MAIL: info@ati.hr

OIB: 29635530727

VODITELJ POSLOVNICE: Vesna Borisavljević

TRANSAKCIJSKI RAČUN: Zagrebačka banka d.d . HR1723600001101376088

ID KOD: HR-AB-52-040155102

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS: 040155102

Temeljni kapital: 20.000,00 kn plaćen u cijelosti

Vesna Borisavljević, jedini osnivač

NADLEŽNO TIJELO ZA SLUŽBENI NADZOR DJELATNOSTI TURISTIČKE AGENCIJE:

Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA:

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu pruženih usluga mogu podnijeti putem:

– elektroničke pošte: info@ati.hr

– pošte: A.T.I. d.o.o., Zadarska 15, 52100 Pula

– telefaksa: +385 (52) 217 644

Prigovor se može podnijeti unutar 8 dana od završetka usluge te ćemo na njega odgovoriti najkasnije 15 dana od primitka prigovora na adresu koju navedete u prigovoru kao adresu za primanje odgovora.